Od lipca 2014 roku do grudnia 2018 roku jestem jednym z głównych wykonawców w projekcie Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii finansowanym z grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (projekt realizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 400 tysięcy złotych).

- 2007-2019 - PIOTR SIUDA - CC BY 3.0 -