ZA GRANICĄ

Athens Institute for Education and Research Business and Law Research Division & Social Science Research Division, 7th Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy, Ateny, 19-22 grudnia 2013, referat – Between Production Capitalism and Consumerism: The Culture of Prosumption and Discovering the Mechanisms of Its Functioning.

Universität Des Saarlandes, Universität Wien, Austrian Association for American Studies, AAAS Conference 2011 Is It 'Cause It's Cool? Affective Encounters with American Culture, Salzburg, 4-6 listopada 2011, referat – Globalizing Pop-Cultural Prosumption: About the Impossibility of Forming Global and Transnational Fan Communities (Fandoms).

Department of Language Studies Umea University, Umea Centre of Gender Excellence i HUMlab, Umeå University, Textual Echoes: Fan Fiction and Sexualities, Umeå, 11-13 lutego 2010, referat – Promiscuity or Puritanism? Sexualities and Romance in Polish Sci-Fi Fan Fiction.


KRAJOWE 

Uniwersytet Łódzki, Łódzkie intelektualne, Forum Naukowe w ramach projektu „Łódzkie intelektualne – II edycja” Kultura cyfrowa: nowe umiejętności i nowe wyzwania, Łódź, 26-27 maja 2014 roku, referat Sieć zagrożeń, a kompetencje internetowe.

Zespół Realizacji Badań Pryzmat, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, V dzień badacza. @technologie (w) socjologii, Toruń, 14 maja 2014 roku, referat – „Dzieci Sieci” – kolejne fazy projektu i ustalenia.

Digital Economy lab UW, Centrum Cyfrowe Projekt : Polska, Konferencja „Cyfrowe wyzwania. Kompetencje Polaków w obliczu rozwoju nowych technologii”, Warszawa, 1 kwietnia 2014, referat – „Prosumpcjonizm pop-przemysłów”, czyli o kompetencjach medialnych producentów popkultury.

Fundacja Wiedza Lokalna, Collegium Civitas, Konferencja „Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej”, Warszawa, 5 grudnia 2013, referat – Prosumpcjonizm pop-przemysłów. Analiza polskich przedsiębiorstw z branży rozrywkowej.

CopyCamp 2013, Warszawa, 1 października 2013, referat – Prawo autorskie w oczach polskich przemysłów popkultury.

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, „Więcej niż obraz. Współczesna kultura i jej badanie”, Kraków, 19-21 września 2013, referat – Prosumpcjonizm pop-przemysłów.

XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, „Co po kryzysie?”, Szczecin,11-14 września 2013, referat – O konieczności przezwyciężenia dualizmu pracy i konsumpcji.

Polski Instytut Sztuki Filmowej, COME@UW, Uniwersytet Warszawski, Eureka Media, Konferencja „Program Edukacji Medialnej i Audiowizualnej”, Warszawa, 23 listopada 2012, referat – Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych (raport z badań) (referat wygłoszony wspólnie z Grzegorzem D. Stunżą).

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Konferencja „Tożsamość nauk o mediach”, Warszawa, 21-22 czerwca 2012, udział związany z wręczeniem dyplomu za uzyskanie wyróżnienia w V edycji konkursu na pracę doktorską dotyczącą zagadnień szeroko pojętego medioznawstwa i komunikacji społecznej zorganizowanego przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i czasopismo naukowe Studia Medioznawcze.

Koło Młodych Pedagogów UKW w Bydgoszczy, Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa  „Moje miejsce w...”, Bydgoszcz, 26 kwietnia 2012, referat – Moje miejsce w... cyberprzestrzeni.

XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny PTS, „Co się dzieje ze społeczeństwem?”, Kraków, 8-11 września 2010, referat – Od żałobnej wstążki po pochówek w piramidzie. Reakcje po katastrofie smoleńskiej na portalach społecznościowych.

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, II ogólnopolska konferencja „Kultura popularna i społeczne konstruowanie tożsamości”, Poznań, 6-8 września 2010, referat – Popkulturowe mity związane z miłością.

Institute of Journalism and Social Communication, University of Wroclaw, New Media (Studies). Young European Researchers Seminar 2009, Wrocław, 17-18 listopada 2009, referat – Internet and fandom. How web popularizes fan communities.

Etnografia @ Internet. Metody, perspektywy i strategie badawcze, Łódź, 23-24 października 2009, referat – Sieciowe gender-switching a społeczności internetowe.

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małe tęsknoty. Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie”, Olsztyn, 8-9 października 2009, referat – O roli oraz znaczeniu sieciowych celebrytów w społeczności internautów.

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych”, Kielce, 9 września 2009, referat – Islam a Internet. O przenoszeniu się religijnych granic do cyberprzestrzeni.

Sekcja Socjologii Religii PTS, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Konferencja Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, Wrocław, 22-23 czerwca 2009, referat – Cybergaje i cyberkręgi – neopoganie, elektroniczna sieć i nowe ruchy religijne.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Komitet Nauk o Kulturze PAN, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia”, Warszawa, 12-13 marca 2009, referat – Dewianci czy aktywni twórcy nowej kultury? Fani seriali science-fiction oraz ich polskie oblicze.

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne: stan obecny i perspektywy rozwoju”, Olsztyn, 23-24 października 2008, referat – Wpływ Internetu na rozwój fandomów, czyli o tym, jak elektroniczna sieć rozwija i popularyzuje społeczności fanów.

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, III Konferencja Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych”, Kielce, 11 września 2008, referat – Eksperymenty psychologiczne w Internecie – opis metody.

Zakład Pedagogiki Mediów Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Międzynarodowe Centrum Spotkań St. Marienthal, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komunikacja jako wartość, wartości w komunikacji”, Klasztor Marienthal, 1-3 wrzesień 2008, referat – Czy opłaca się mieć znajomych na "GoldenLine", czyli uczestnictwo w serwisach social networking a budowanie kapitału społecznego.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pierwsza Ogólnopolska Konferencja „COM.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie”, Kraków, 26-27 czerwca 2008, referat – Cyberreligia – powstanie religijnych społeczności wirtualnych.

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Homo Creator czy Homo Ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu”, Olsztyn, 15-16 maja 2008, referat – Fandomy jako element ruchu społecznego „wolnej kultury”, czyli prawo autorskie a produktywność fanów.

Instytut Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, IV Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Architektura komunikacyjna sieci”, Elbląg, 22-23 listopada 2007, referat – Internetowe nieposłuszeństwo obywatelskie. Szansa dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od społeczeństwa industrialnego do społeczeństwa informacyjnego”, Kraków, 23 listopada 2007, referat – „Wolna kultura” vs dyktat prawa autorskiego. Analiza ruchu społecznego „wolnej kultury”.

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „(Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje”, Olsztyn, 25-26 października 2007, referat – Fanfiction – zjawisko z kręgu medialnych fandomów.

Zakład Pedagogiki Mediów Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Komunikacja Społeczna w świecie realnym i wirtualnym”, Wrocław, 25-29 września 2007, referat – Wirtualna komunikacja z własnym narodem, czyli rola Internetu w środowiskach emigrantów.

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, II Konferencja Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość: „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych”, Kielce, 13 września 2007, referat – Wirtualne państwa w zwierciadle nauk społecznych. Dlaczego warto badać mikronacje internetowe.

Zakład Technologii Kształcenia Instytutu Pedagogiki UMK w Toruniu, VI Krajowa Konferencja nt. „Media w edukacji – szanse i zagrożenia”, Toruń, 28-29 maja 2007, referat – Edukacyjne i wychowawcze aspekty uczestnictwa w społecznościach fanów (fandomach).

Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość życia – od wykluczonych do elity”, Częstochowa, 14-15 maja 2007, referat – Jakość życia i cyberwykluczenie w dobie Web 2.0.

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Druga Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Społeczne Aspekty Internetu”, Warszawa, 2-3 grudnia 2006, referat – Cyberreligia. Powstanie religijnych społeczności wirtualnych.

Nadbałtyckie Centrum Kultury, V Ogólnopolska Konferencja „Terapia i Twórczość - Nowe Media - Nowe Szanse – Nowe Zagrożenia”, Gdańsk, 23-25 listopada 2006, referat – Web 2.0 - Social Inclusion czy Social Exclusion?.

Instytut Informatyki Stosowanej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu – Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku”, Elbląg, 16-17 listopada 2006, referat – Społeczności wirtualne. O wspólnotowości w społeczeństwie sieciowym.

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, I Konferencja Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość: „Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych”, Kielce, 14 września 2006, referat – Kwestionariusze internetowe – nowe narzędzie badawcze nauk społecznych.

Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Medialne Społeczeństwo Obywatelskie: szanse i zagrożenia”, Kraków, 12 maja 2006, referat – Dziennikarstwo społeczne w Internecie.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego, Konferencja naukowa „Nauki społeczne w praktyce”, Gdańsk, 4-5 kwietnia 2006, referat – Internet jako (nowe) narzędzie badawcze.

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Człowiek i Nowe Media III”, Gdańsk, 27-28 marca 2006, referat – Rola Internetu w budowaniu tożsamości narodowej.

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Konferencja Naukowa „Człowiek a media. Obserwacje – wizje – obawy”, Warszawa, 8-9 grudnia 2005, referat – Fanfiction jako przejaw medialnych fandomów.

Napisz coś

Subskrybuj wpisy | Subskrybuj komentarze

- 2007-2015 - PIOTR SIUDA - CC BY 3.0 -