12 sty 2013

We wrześniu 2013 roku w Szczecinie odbędzie się XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, czyli impreza, która z pewnością zgromadzi pokaźną liczbę uczestników i będzie obfitować w wiele wydarzeń naukowych oraz integracyjnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do zgłaszania propozycji referatów związanych z tematyką spotkania prowadzonego przeze mnie i Tomasza Żaglewskiego. Wszelkie informacje dotyczące terminów oraz procedury zgłoszenia podane są na stronie Zjazdu w aktualnościach. Poniżej przytaczam jeszcze opis swojej i Tomka propozycji, dodając, że planujemy pozjazdową publikację. Ma to być książka (pod redakcją) wydana w wydawnictwie Galerii Miejskiej Arsenał. Oto opis grupy tematycznej:

Prosumpcja – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Od czasów rewolucji przemysłowej, analizując gospodarkę, skupiano się przede wszystkim na produkcji, która w największym stopniu wpływać miała na inne dziedziny ludzkiego życia. Ten stan rzeczy znalazł swoje odbicie w koncepcjach głoszących, że wytwarzanie determinuje kształt, jaki przybiera życie społeczne. Stopniowo, w drugiej połowie XX wieku, produkowanie przestawało być sferą gospodarki ulokowaną centralnie, czego przejawem było ciągle zmniejszające się znaczenie przemysłu ciężkiego, którego pozycja zagrożona była przez rosnący w siłę sektor usług. Choć trudno jest powiedzieć, kiedy dokładnie się to stało, na naczelne miejsce w rozważaniach socjologicznych „wskoczyła” konsumpcja, co nierozerwalnie wiązało się z mnóstwem szeroko opisywanych w literaturze zjawisk, chociażby powstaniem tak zwanych świątyń konsumpcji. 

Mimo że badanie konsumpcji dalej jest niezwykle ważne dla zrozumienia tego, co się dzieje ze społeczeństwem (ludzie nie przestali przecież kupować), to jednak konsumpcja przestaje być kluczem mającym otworzyć drzwi wszelkich naukowych dociekań. Dziś coraz częściej mówi się o prosumpcji, którą „wprowadził” do nauk społecznych Alvin Toffler, dużo miejsca poświęcając jej w książce pod tytułem Trzecia fala. 

Czy to już ten moment? Czy tofflerowska wizja się ziściła na naszych oczach? Wydaje się, że w dużej części tak, o czym świadczyć mogą całkiem do tej pory nieznane zjawiska, jak również poglądy współczesnych badaczy. Na przykład Georg Ritzer i Nathan Jurgenson (2010) doszli do wniosku, że obecnie narodził się nowy rodzaj kapitalizmu, który nazwać można kapitalizmem prosumpcyjnym (prosument capitalizm)? Aktualnie kapitalista jest nastawiony na „miękkie” kierowanie konsumentem, wykorzystanie jego potencjału społecznego oraz kompetencji. Rozwój produktu, jego innowacyjność chce się osiągnąć przez „uwolnienie” kryjących się w każdym nabywcy możliwości związanych z produktywnym podejściem do kupowanej rzeczy. Praca kupującego jest afektywna, a także oparta na wiedzy oraz na współdziałaniu z innymi. Dla kapitalizmu prosumpcyjnego duże znaczenie ma Internet – mowa tu szczególnie o tym obliczu elektronicznej Sieci, którego istotą jest tak zwany user-generated content, czyli zawartość tworzona przez użytkowników (portale typu Facebook, YouTube itd.). 

Grupa tematyczna „Prosumpcja – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” chce zająć się przyczynami powstania prosumpcji, warunkami jej trwania, jak również przyszłością. Referaty mogą być teoretycznymi rozważaniami związanymi z prosumpcją, jak i przedstawiać empiryczne świadectwa jej obecności we współczesnych społeczeństwach. Prelegenci mogą skupić się zarówno na internetowym, jak i pozainternetowym wymiarze prosumpcji.

Napisz coś

Subskrybuj wpisy | Subskrybuj komentarze

- 2007-2019 - PIOTR SIUDA - CC BY 3.0 -