26 lis 2012

W najnowszym numerze „Kultury Mediów Teologii” recenzja mojej pierwszej książki. Zapraszam do lektury, przywołując fragment, który bardzo mi się podoba:

Opracowań na temat związków religii i cyberprzestrzeni nie ma zbyt wiele. Podstawową przyczyną tego są przede wszystkim trudności w prowadzeniu całościowych, pełnych i systematycznych badań Internetu oraz jego najważniejszych przestrzeni społecznościowych (...), czyli wirtualnych miejsc, w których propagatorzy religijni są najbardziej aktywni. Publikacja ta zatem, z wieloma odniesieniami do anglojęzycznej literatury przedmiotu, a także socjologicznych badań empirycznych, stanowi przede wszystkim jedno z pierwszych i najważniejszych, jeśli chodzi o Polskę, zestawień danych na temat obecności religii i aktywności religijnej w Sieci. Stanowi godne uwagi uporządkowanie wiedzy na ten temat.

Napisz coś

Subskrybuj wpisy | Subskrybuj komentarze

- 2007-2019 - PIOTR SIUDA - CC BY 3.0 -