22 lis 2010

We środę 24 listopada zapraszam poznaniaków na wykład (polifoniczny), który wygłoszę w Centrum Kultury Zamek na imprezie z cyklu Metamorfozy, organizowanej przez Barak Kultury. Oto tytuł i krótkie streszczenie wykładu:

Na ile materialne są cyber-ciała, czyli internet a cielesność

Komunikacja internetowa jest powszechnie uznawana za pozbawioną jakichkolwiek aspektów cielesnych. Internauci cieszyć się mają niezakłóconą wolnością związaną z konstruowaniem swojej tożsamości, możliwe jest przywdziewanie „masek” mających ukryć rzeczywistość, w tym wszystko to, co wiąże się z ciałem. Podczas dyskusji prelegent proponuje nieco inne spojrzenie, pokazując, że w wypadku elektronicznej pajęczyny mamy do czynienia z „przenoszeniem” ciał realnych do cyberprzestrzeni. Po pierwsze dzieje się tak wskutek rozwoju internetu (szybsze łącza, lepszy software) i anektowania przezeń technik wizualnych. Po drugie z zaistnieniem ciała mamy do czynienia nawet w środowiskach sieciowych opartych tylko na tekście, na przykład w rozmaitych społecznościach wirtualnych. Wskazówki co do rzeczywistej cielesności internautów pojawiają się w nich zarówno jako część dyskursu związanego z konstruowaniem danej wspólnoty, jak i intencjonalnie, przy legitymizowaniu tożsamości partycypujących. Po trzecie cielesność jest charakterystyczna dla internetu z tego względu, że jego użycie napędzane jest przez wiele cielesnych potrzeb i pragnień, o czym zaświadczyć może chociażby niesłabnąca popularność niezliczonych serwisów poświęconych zdrowiu, stylowi życia, pornografii itd.

Napisz coś

Subskrybuj wpisy | Subskrybuj komentarze

- 2007-2019 - PIOTR SIUDA - CC BY 3.0 -